Naše ciele

Tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti, hra a hudba sú prirodzenou súčasťou detského života a privádzajú nás priamo k prvotnému bodu poslania tanca vo výchove.

Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s prirodzene vyvinutým zmyslom pre tanečné umenie. U väčšiny detí je nutné tento zmysel rozvíjať, čo znamená viesť ich k návykom správneho držania tela, rozvíjať vnútorný pocit pre hudbu a pohyb, rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie.

Asi takto by sme mohli stručne charakterizovať poslanie tanečného odboru na našej umeleckej škole.

Súčasnosť a história

História tanečného odboru sa datuje už od roku 1998, vtedy ako úspešné B.A.C. tanečno- pohybového centrum, ktoré pôsobilo v Košiciach.

Od roku 2004 funguje tanečný odbor ako neoddeliteľná súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy. Zakladateľkou,riaditeľkou a umeleckou vedúcou bola MgA. Boba Brella. Po jej boku stála od založenia školy MgA. Angelika Žulová, aktuálna riaditeľka a umelecká vedúca SZUŠ.

Svojimi kvalitami prilákali do svojich kruhov veľkú časť vysoko kvalitných pedagógov, ktorí sa starajú o odborné umelecké vzdelanie detí a mládeže. Pravidelne si pozývame na workshopy vysokokvalitných choreografov a tanečníkov zo Slovenska ale aj zahraničia ako napríklad Martin Goga, Francesco Azzari a i.

Pri SZUŠ úspešne pracuje tanečná skupina BoBalet, ktorá zoskupuje najtalentovanejších žiakov tanečného odboru. Tí reprezentujú našu školu,mesto Košice ale i Slovensko na súťažiach a festivaloch po celom svete.

Obsah štúdia

V prípravnom štúdiu (žiaci MŠ a 1. ročníka ZŠ) sa vyučujú 2 hodiny týždenne.

V hravých pohybových činnostiach a cvičeniach získavajú deti prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie a dynamiky.

V 1. a 2. ročníku základného štúdia pokračujú v predmete tanečná príprava 4 hodiny týždenne.

Od 3. ročníka (žiaci 4. ročníka ZŠ) sa vzdelávajú v klasickom, modernom, jazzovom a ľudovom tanci.

Novinkou v našej SZUŠ je nepovinný predmet street dance, ktorý obohacuje tanečné štúdium o aktuálne najtrendovejšie tanečné štýly.

Úspechy a ocenenia

IDF European Championship Dance Life Expo, Brno 2016

2x 1. miesto
4x 2. miesto
1x 3. miesto
2x 4. miesto
+ postup na World Championship in Modern Dance Sport, Maďarsko 2017

Kvalifikácia IDF European Championship Dance Life Expo, Piešťany 2016

3x 1. miesto
4x 2. miesto
2x 3. miesto
+ postup všetkých choreografií na European Championship, Brno 2016

PRE-DE-TA, Košice 2016

6x 1. miesto
4x 2. miesto
2x 3. miesto
3x hlavná cena
+ nominácia na European Open, Maďarsko 2017
+ špeciálna cena poroty za choreografickú tvorbu

Top dancing, Topoľčany 2016

1x 1. miesto
1x 2. miesto
2x 3. miesto

Humenné Srdcom-Pohybom, 2016

9x Zlaté pásmo
1x Strieborné pásmo
1x Bronzové pásmo

Dance Stars – Pohyb bez bariér, Košice 2016

5x 1. miesto
2x 2. miesto
1x 3. miesto

IDF ME – Dance Life Expo, Brno 2016

1.miesto (DVK 1vs1 battle)
1.miesto (JVK 1vs1 battle)
2.miesto (DVK 1vs1 battle)
2.miesto (3vs3 battle)

IDF predkolo, Piešťany 2016

1.miesto (3vs3 battle)
1.miesto (DVK 1vs1 battle)
2.miesto (DVK 1vs1 battle)

IDO The Next Step MSR, Košice 2016

2x 1.miesto
1x 2.miesto
2x 3.miesto

IDO Grimmy Dance Cup, Prešov 2016

1x 1.miesto
2x 2.miesto
1x 3.miesto

IDO Grimmy Dance Cup, Košice 2016

1x 2.miesto

Dance Cup Nitra, 2016

1.miesto (DVK 1vs1 battle)
1.miesto (JVK 1vs1 battle)

Love Dance Christmas, 2016

1.miesto (JVK 1vs1 battle)

Tanec spája – Umenie zbližuje, Martin 2016

1.miesto (JVK 1vs1 battle)

Bounce, Trnava 2016

1.miesto (JVK 1vs1 battle)

Each One Teach One, Košice 2015

Víťazi (JVK crew vs. crew battle)

H&T dance cup, Bratislava 2015

5x 1. miesto
3x 2. miesto
4x 3. miesto

World Dance Masters (Majstrovstvá sveta), Poreč – Chorvátsko 2015

3x 1. miesto (Nádej, Marie, Zviazané osudom)
3x 2. miesto (Let me go, No limits, Slzy mora)
1x 3. miesto (Bosorácka polnoc)
3x 4. miesto (Trio colore, Unloved, Alica v krajine zázrakov)
1x 5. miesto (Žoldnierky)
1x 6. miesto (Medúza)

Dance star, Košice 2015

4x 1. miesto
2x 2. miesto
1x 5. miesto

Each One Teach One, Košice 2015

Víťazi (JVK crew vs. crew battle)

H&T dance cup, Bratislava 2013

5x 1. miesto
3x 2. miesto
3x 3. miesto
+ hlavná cena súťaže za najlepšiu choreografiu “Slzy mora”

Prix Archorea – concours chorégraphique d´ecoles, Paríž – Francúzsko 2013

3x zlatá medaila – kategória comtemporery
4x strieborná medaila – kategória comtemporery
2x 1. miesto – kategória comtemporery
+ cena poroty za najlepšiu scénografiu – „Alica v krajine zázrakov“
cena poroty za poetičnosť na javisku – „La promenade“
cena GRAND PRIX – hlavná cena súťaže – „Posledná noc Márie Stuartovej“

Grimmy dance cup, Prešov 2013

2x 1. miesto
4x 2. miesto
3x 3. miesto

Štúrov Zvolen (KK), Košice 2013

4. miesto: Martina Cvancigerová

Šaliansky Maťko (OK), Košice 2013

2. miesto: Radoslava Bardzáková

Šaliansky Maťko (KK), Košice 2013

Čestné uznanie: Radoslava Bardzáková

Hviezdoslavov Kubín (OK), Košice 2013

2. miesto: Radoslava Bardzáková
Čestné uznanie: Dominika Snopeková

Metamorfózy slova (KK), Michalovce 2013

3. miesto: Radoslava Bardzáková

DEDO (OK), Košice 2012

1. miesto: „Danka a Janka“ a „Pippi dlhá pančucha“
2. miesto: „Kozliatka a vlk“
3. miesto: „Samy doma“
Čestné uznanie: „Zamrzlo nám peklo“
Cena za herecký prejav: Dominika Snopeková

Detské divadelné Košice (KK), 2012

3. miesto: „Danka a Janka“

Dobšinského Košice (KK), 2012

1. miesto: Radoslava Bardzáková

Hviezdoslavov Kubín (OK), Košice 2012

1. miesto: Radoslava Bardzáková
1. miesto: Marianna Kušnierová

Metamorfózy slova (KK), Michalovce 2012

3. miesto: Marianna Kušnierová
Čestné uznanie: Radoslava Bardzáková

H&T dance cup, Bratislava 2012

5x 1. miesto
6x 2. miesto
6x 3. miesto

Amatérska súťaž v klasickom tanci „Baletní mládí“, Praha 2012

4. miesto

Hviezdička dance cup, Košice 2012

1. miesto
2. miesto
+ cena Východoslovenskej ligy

Top dancing, Topoľčany 2012

1x 1. miesto
2x 2. miesto
1x 3. miesto

Divadelné Košice Jula Zborovjana (KK), Košice 2012

1. miesto: „Danka a Janka“
2. miesto: „Žabiatko“

PRE-DE-TA, Košice 2012

1x 1. miesto
3x 3. miesto
+ cena poroty za rozsah prezentovaného repertoáru

DEDO (OK), Košice 2011

1. miesto: „Šašoviny“, „Maťko a Kubko“
2. miesto: „Včielky“
3. miesto: „Detektívka“

Detské divadelné Košice (KK), 2011

3. miesto: „Maťko a Kubko“

Cena mesta Košice, 2011

Za úspešnú reprezentáciu mesta Slovenska na domácich a medzinárodných zahraničných súťažiach a festivaloch

Medzinárodný týždeň tanca, Praha 2011

Účasť na prestížnom tanečnom festivale

World Dance Masters (Majstrovstvá sveta), Poreč – Chorvátsko 2011

1x 1. miesto – kategória contemporery
1x 2. miesto – kategória open
1x 3. miesto – kategória open
3x 4. miesto – kategória contemporery
3x 5. miesto – kategória contemporery
+ nominácia poroty za najlepšiu choreografiu (Posledná noc Márie Stuartovej, Unavené ráno)

Top dancing, Topoľčany 2011

1x 1. miesto
1x 2. miesto

Sozopolská Panoráma, Bulharsko 2011

Hlavná cena súťaže pre celý kolektív

Amatérska súťaž v klasickom tanci „Baletní mládí“, Praha 2011

2. miesto

H&T dance cup, Bratislava 2011

3x 1. miesto
2x 3. miesto
+ cena poroty „Choreograf súťaže“

Baletná súťaž „Baletní mládí“, Praha 2010

2. miesto – kategória klasický tanec

Joy of Europe, Belehrad – Srbsko 2010

Účasť na medzinárodnom festivale

Dance Show, Istropolis Bratislava 2010

Účasť na celoslovenskej prehliadke tanečných skupín

International Dance Competition Hellas, Atény – Grécko 2010

1.miesto – kategória comtemporery
1.miesto – kategória free

Tanec bez hraníc, Košice 2010

2x 1. miesto
2. a 3. miesto – kategória scénické choreografie

Top dancing, Topoľčany 2010

2x 1. miesto – kategória scénické choreografie
4x 2. miesto – kategória scénické, open a show choreografie
+ cena poroty za výber hudby

Kesel dance cup, Bardejov 2010

Kategória scénické a show choreografie
1x 1. miesto
1x 2. miesto
2x 3. miesto

Tanečné Konzervatórium E. Jaczovej, Bratislava 2010

Úzka spolupráca s tanečným Konzervatóriom E. Jaczovej

Pedziwiatry, Lodž – Poľsko 2010

Dlhodobá spolupráca s detskou skupinou detí piesní a tancov

Hungarian Open (Majstrovstvá Európy), Siófok – Maďarsko 2009

9x 1. miesto – kategória contemporery, open, jazz, production, national/folkloric
1x 2. miesto – kategória contemporery
+ nominácia poroty za najlepšiu choreografiu – „Deti zabudnuté bohom“

Top dancing, Topoľčany 2009

1x 1. miesto – kategória scénické choreografie
1x 2. miesto – kategória scénické choreografie
2x 3. miesto – kategória scénické choreografie

Kesel dance cup, Bardejov 2009

3x 1. miesto – kategória scénické choreografie
1x 2. miesto – kategória scénické choreografie
2x 3. miesto – kategória scénické choreografie

Dance Show, Istropolis Bratislava 2009

Účasť na celoslovenskej prehliadke tanečných skupín

Baletná súťaž „Baletní mládí“, Praha 2009

2. miesto – kategória klasický tanec
+ Čestné uznanie poroty

Medzinárodný týždeň tanca, Praha 2009

Účasť na prestížnom tanečnom festivale

World Dance Masters (Majstrovstvá sveta), Poreč – Chorvátsko 2009

2x 1. miesto – kategória contemporery, open
2x 3. miesto – kategória comtemporery
1x 7. miesto – kategória contemporery

Hungarian Open, Siófok – Maďarsko 2008

2x 2. miesto – kategória contemporery
2x 3. miesto – kategória comtemporery, muzikal
+ cena poroty za najlepší kostým – „Sirény“

Medzinárodný týždeň tanca, Praha 2008

Účasť na prestížnom tanečnom festivale

European & World Championship, Poreč – Chorvátsko 2008

2x 2. miesto – kategória contemporery, muzikal
2x 3. miesto – kategória contemporary

Medzinárodná baletná súťaž, Mníchov – Nemecko 2008

4. miesto
6. miesto
7. miesto
8. miesto
10. miesto

Tanečný festival o Cenu primátora Bratislavy 2008

1x 1. miesto
3x 2. miesto

Tanec bez hraníc, Košice 2008

2x 1. miesto
1x 2. miesto
1x 3. miesto

Top dancing, Topoľčany 2008

2x 1. miesto
2x 2. miesto
3x 3. miesto

Kesel dance cup, Bardejov 2008

2x 2. miesto
1x 3. miesto

Dance Show, Istropolis Bratislava 2008

Účasť na celoslovenskej prehliadke tanečných skupín

Top dancing, Topoľčany 2007

1. miesto + hlavná cena poroty – kategória scénické choreografie
2. miesto – kategória – scénické choreografie

Kesel dance cup, Bardejov 2007

1. miesto

Joy of Europe, Belehrad – Srbsko 2007

Účasť na medzinárodnom festivale

International Dance Competition Hellas, Atény – Grécko 2007

1. miesto – kategória contemporery

Tomas dance cup Košice 2005

1. miesto + hlavná cena poroty

Valdarno Danza, Taliansko 2004

Účasť na  medzinárodnej tanečnej prehliadke

Tatra dance Poprad 2003

1. miesto + hlavná cena poroty – kategória scénické choreografie

Sledujte náš Instagram.

Sledujte náš YouTube.

Ak sa chcete stať úspešným tanečníkom a byť súčasťou nášho tímu, alebo ak chcete svojmu dieťaťu ponúknuť kvalitné tanečné vzdelanie a základy umeleckého života, neváhajte vyplniť a odoslať našu elektronickú prihlášku.

Súkromná základná umelecká škola Boby Brelly (SZUŠ)

Hroncova 23, 040 01 Košice

szusbobybrelly@brellart.sk

IČO: 35562226

DIČ: 2021880707

Tatiana Hagarová (Manažér)

+421 915 467 353

Leonidas Brellas (Zriaďovateľ)

+421 908 805 131

brellas@brellart.sk