Pravidlá používania cookies a ochrana osobných údajov

1.1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby (Vás). Prevádzkovateľom je Súkromná základná umelecká škola, Hroncova 23, 043 93 Košice. V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom emailu na adrese szusbobybrelly@brellart.sk.

Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní. Pravidlá nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.

1.2. Čo sú to cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré naše webové stránky (servery) posielajú Vášmu internetovému prehliadaču (napr. Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer), a ktoré Váš internetový prehliadač ukladá vo Vašom zariadení (napr. počítači, telefóne alebo tablete). Súbory cookies sú malé a vo Vašom zariadení zaberajú minimálny priestor.

1.3. Aké cookies používame

V závislosti od druhu cookies a nastaveniach Vášho internetového prehliadača môžu byť trvalé alebo dočasné (po dobu, po ktorú máte internetový prehliadač spustený, alebo po dobu určenú v jeho nastaveniach). Trvalé cookies pomáhajú pri identifikovaní Vášho zariadenia pri návšteve našich webových stránok a umožňujú nám zabrániť opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Dočasné cookies sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré Vám spríjemnia Váš pobyt na našich webových stránkach (napr. nebudete musieť opakovane zadávať niektoré údaje do formulárov). Súbory cookies môžete vždy vymazať bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné.

Na našich webových stránkach používame nasledujúce typy cookies:

(a) Funkčné, alebo prevádzkové cookies: Používame ich na to, aby sme Vás spoznali pri opakovaných návštevách. Umožňujú nám zapamätať si Vaše preferencie.

(b) Analytické cookies: Používame ich na rozpoznávanie návštevníkov našich webových stránok, zisťovanie ich počtov a identifikáciu spôsobu, akým návštevníci používajú naše webové stránky a ktoré z ich sekcií navštevujú. Umožňujú nám zlepšovať naše stránky a Vaše dojmy a zážitky z nich.

Pravidlá používania cookies Google LLC

1.4. Ako používame cookies

V momente, keď navštívite niektorú z našich webových stránok, uložíme vo Vašom zariadení jeden alebo niekoľko súborov cookies. Súbory cookies používame najmä na to, aby sme vedeli určiť a identifikovať opakovaných návštevníkov, spoznať druh obsahu, ktorý si prezeráte, iné webové stránky, z ktorých ste nás navštívili, dĺžku Vašej návštevy v jednotlivých sekciách našich webových stránok a funkcionality, ktoré ste na našich webových stránkach použili.

Na základe informácií zo súborov cookies Vás vieme za určitých okolností identifikovať a Vaše údaje z cookies priradiť k Vám ako konkrétnej osobe. Vzhľadom na to budeme tieto informácie z cookies získavať a takto získané osobné údaje spracúvať výlučne len na základe Vášho súhlasu. Súhlas s používaním cookies a príslušné nastavenia nám udeľujete pri prvej návšteve našich webových stránok. V závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača môžeme udelenie tohto súhlasu požadovať opakovane pri každej Vašej návšteve. Váš súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený a teda aj keď nám ho neposkytnete, môžete stále navštevovať a používať naše webové stránky a online služby a produkty v rozsahu, v akom nie sú cookies potrebné pre ich funkčnosť a prístupnosť . Ak používanie cookies zakážete alebo obmedzíte, môže to teda mať dopad na funkčnosť a prístupnosť našich stránok a služieb, a môže sa stať, že všetky alebo časť našich služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú pre Vás prístupné.

1.5. Súhlas s používaním cookies

Cookies používame iba vtedy, ak s tým súhlasíte. Váš súhlas a jeho rozsah nám udelíte pri prvej návšteve našich webových stránok a v závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača vždy po uplynutí nastavenej doby alebo po jeho každom ďalšom spustení. Súbory cookies si okrem toho môžete aj po udelení súhlasu vymazať z Vášho zariadenia buď prostredníctvom Vášho internetového prehliadača alebo priamo z príslušného adresára vo Vašom zariadení.

Správu súborov cookies a príslušné povolenia si môžete nastaviť v každom internetovom prehliadači. Návod na úpravu nastavení pravidiel pre cookies a postupy na ich vymazanie v najčastejšie používaných internetových prehliadačov nájdete na nasledujúcich stránkach:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Edge

Safari

Opera

Upozorňujeme, že v prípade vymazania alebo nepovolenia cookies Vám naše webové stránky nemusia zobraziť alebo ponúknuť niektoré časti alebo funkcionality a niektoré stránky sa nemusia správne zobraziť alebo môžu byť neprístupné.

2.1. Ochrana súkromia

Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom webstránky www.brellart.sk.

V prípade ak ste našim partnerom, zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Týmto Váas oboznamujeme s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s nariedením GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Správca webstránky je Súkromná základná umelecká škola, Hroncova 23, 043 93 Košice.

Súkromná základná umelecká škola, Hroncova 23, 043 93 Košice, IČO: 35562226 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva Vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Prevádzkujeme webovú stránku www.brellart.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám s ich spracovaním budú pomáhať.

2.2. Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať mailom: szusbobybrelly@brellart.sk

2.3. Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Splníme si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

Umožníme Vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

2.4. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefonné číslo, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. registrácia prihlášok, zasielanie online materiálov a newsletterov, informácií o službách a výučbe).

Marketing – zasielanie informačných mailov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo v maili kliknete a kedy ich najčastejšie otvárate môžeme využívať za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 2 rokov od poslednej registrácie.

Ak našim zákazníkom nie ste, informačné maily zasielame len na základe vášho súhlasu, počas doby 2 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať prostredníctvom emailovej adresy szusbobybrelly@brellart.sk.

Pokročilý marketing na základe súhlasu. Iba na základe Vášho súhlasu môžeme využiť e-mailovú adresu napr. na remarketing a cielené reklamy na Facebooku, a to počas doby 2 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov na webe.

Fotografická dokumentácia – napr. zo živých akcií organizovaných našou spoločnosťou.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas doby premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví ďalšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

2.5. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránime osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Dodržiavame všetky aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu Vašich osobných údajov.

2.6. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom môžu mať prístup naši zamestnanci alebo spolupracovníci.

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme poskytovať vo vlastnej réžii, využívame služby a aplikácie spracovateľov:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

WebSupport s. r. o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava