Majka Gašperanová

Ľudový tanec

Majka Gašperanová získala prvé tanečné skúsenosti už v útlom detstve vo folklórnom súbore Pieniny v Spišskej Starej Vsi na Zamagurí. Folklórny tanec ju zaujal svojou nevyčerpateľnou pestrosťou, pretože každú z kultúrnych oblastí Slovenska vystihujú iné tanečné prvky, charakter a temperament. Radosť z týchto tanečných zážitkov vyústila do úspešného štúdia v odbore tanec na Štátnom konzervatóriu v Košiciach. Po ukončení štúdia našla Majka Gašperanová uplatnenie ako tanečnica napríklad v profesionálnom folklórnom súbore Poddukelský umelecký ľudový súbor a v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Získala mnohé pedagogické skúsenosti, ktoré uplatňuje pri súčasnej výučbe ľudového tanca pre triedy od tretieho ročníka na SZUŠ Boby Brelly a žiakov tanečného odboru na Štátnom konzervatóriu Košice.

Počas hodín ľudového tanca je pre Majku Gašperanovú hlavným cieľom, zábavnou formou zaujať žiakov a takto docieliť ich koncentráciu na tanečnú techniku. Žiakov motivuje práve rytmická časť ľudového tanca, plná skokov a dupnutí, takisto ako k vernému ľudovému obrazu prispievaúce rekvizity, ako sú sukne, kroje a mašle do vlasov. V choreografiách Majky Gašperanovej prevláda štylizovaný ľudový tanec, ktorý okrem typických, pôvodných ľudových krokov obsahuje aj prvky scéniky, dejový obsah a pohyby, ktoré predstavujú obohatenie voči originálnym tancom na zábavách a významných životných udalostiach. Tanečné príbehy o pastierovi a ovečkách, devách a ich nápadníkoch či stretnutí kamarátok prinášajú na javisko živý, autentický moment a prinášajú žiakom radosť a možnosť, lepšie sa stotožniť s choreografiou.

Pedagogické skúsenosti:

  • SZUŠ Vladimíra Urbana (KE)
  • Folklórny súbor Železiarik (KE)
  • Folklórny súbor Torysa pri pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity
  • Tanečná príprava v škôlkach (KE)
  • Spolupráca s Mestským futbalovým klubom Košice formou futbalového aerobiku

  • Tanečné krúžky na ZŠ Užhorodská, Slobody (KE)
  • Spolupráca s folklórnym súborom z Malej Frankovej v Zamagurí
  • Štátne konzervatórium Košice (súčasnosť)