Oliver Palko

Klavírna korepetícia

Oliver Palko pochádza z Košíc študuje odbor skladba na Konzervatóriu Timonova 2, Košice. Na hudbe obdivuje jej nekonečné možnosti a rozmanitosť. Korepetíciu pri tanci vníma ako možnosť komunikovať s pohybom, pre ktorý improvizuje na klavíri. Do hrania sa snaží popri klasických formách, umožňujúcich koncentráciu a základnú rytmiku pohybu, zapojiť aj vtipné prvky pre oživenie hodín tanca. Práve tieto spontánne hudobné nápady prinášajú žiakom možnosť obohatiť a rozšíriť ich vnímanie hudby.