Silvia Borsetti

Tanečná príprava

Silvia Borsetti sa narodila v meste Popoli v Taliansku a vyštudovala tanec na baletnej akadémii „Accademia Nazionale di Danza“ v Ríme. Počas štúdia absolvovala zahraničný pobyt v Lisabone na „Instituto Politécnico Escola Superior de Dança“, kde svoje tanečné znalosti rozšírila o tanečnú techniku Marty Graham, či tance amerického a portugalského repertoáru. Od roku 2015 patrí k sólistkám Štátneho divadla Košice. Počas troch rokov pôsobenia v Košiciach si pripísala k svojmu pestrému tanečnému repertoáru napríklady balety Labutie jazero, Luskáčik, Spartakus, Anna Karenina, Jánošík, Rodná zem i mnohé iné z dielne Štátneho divadla. Rovnako ako vystupovanie na javisku obľubuje Silvia Borsetti výučbu tanca, ktorú vníma ako veľké obohatenie i pre skúseného tanečníka. Jej záujem o pedagogiku prehĺbila získaním diplomu v technike a analýze klasického tanca z Accademia Nazionale di Danza v Ríme, diplomu z Royal Academy of Dance v Londýne a certifikátu inštruktorky pilates z Centro Sportivo Educativo Nazionale.

Silvia Borsetti vyučuje žiakov prípravného až druhého ročníka. Jej metóda výučby je inšpirovaná terapeutickým a psychologickým aspektom tanca, ktorý vyzdvihuje radosť z pohybu, podporu spontánnosti a prirodzeného rytmického cítenia žiakov, rozvoj koordinácie pohybu a schopnosť tanečnej improvizácie. Hodiny stále začínajú v kruhu, ako moment stretnutia, počas ktorého Silvia Borsetti získa predstavu o nálade detí a prispôsobí tomu priebeh hodiny. Namiesto pevného klasického priebehu vyučovania je práve u najmladších ročníkov dôležité, individuálnym, nenúteným a hravým prístupom budovať ich osobný vzťah k tancu. Pomocou pozitívnych emócií ako uznanie, smiech a zvedavosť získavajú žiaci okrem prvých tanečných návykov aj nové priateľstvá. Pomôckami pri týchto hrách a cvičeniach sú Silvii Borsetti zvyčajne rôzne predmety ako šatky, pierka, lístie a mnohé iné, ktoré inšpirujú deti k pohybu. Nájsť správny spôsob sprostredkovania tanca pre každé dieťa a spoločne si užiť hodinu je hlavným cieľom Silvie Borsetti.

Silvia Borsetti získavala pedagogické skúsenosti napríklad v týchto tanečných školách:
  • “Centro H.E.A.T. Danza”, Pescara (PE)
  • “Emozioni in Movimento”, Spoltore (PE)
  • “Universo Danza”, Vasto (PE)
  • “Centro Studi Danza”, Popoli (PE)
  • “Kevin School”, Casteldisangro (AQ)
  • “L’Atelier Della Danza Di Raffaele Paganini” (ROMA)