Spoznajte jednu z najúspešnejších umeleckých škôl na Slovensku s viac ako 20-ročnou históriou

Naša história

História umeleckej školy sa začala písať založením úspešného B.A.C. tanečno-pohybové centra v roku 1998. Za myšlienkou založenia súkromnej tanečnej školy v Košiciach stojí choreografka MgA. Boba Brella, ktorá pôvodný nápad zrealizovala a priviedla školu napriek ťažkým začínajúcim rokom umeleckej inštitúcie až do jej dnešnej úspešnej podoby. Po jej boku stála od založenia školy choreografka a tanečná pedagogička MgA. Angelika Žulová. Vrámci školských polročných a koncoročných koncertov, výchovných koncertov, súťažných a nesúťažných prehliadok sa žiaci školy pravidelne prezentujú na divadelných javiskách doma i v zahraničí.

Úspešní pedagógovia

Škola oslovila mnohých slovenských a zahraničných pedagógov, ktorí formou workshopov, tréningov alebo sústredení prispievajú k umeleckému vzdelávaniu jej žiakov. Múzou a súčasne zrkadlom ich nápadov a tréningových techník boli žiaci školy napríklad týmto choreografom a tanečníkom: Vladimír Malakhov (UKR), Francesco Azzari (IT), David Strnad (ČR), Martin Goga (ČR), Marek Ranič (DE), Eva Bosáková (IT), Claire Filmon (FR), Oľga Ondová (RU), Anton Beliš (SR), Vlasta Schneiderová (ČR) a iným.

Spolupráca so Štátnym divadlom

Vďaka prepojeniu školy s profesionálnymi tanečníkmi a pedagógmi sa žiakom dostáva prvotriedne tanečné vzdelanie a unikátna možnosť priamej spolupráce so Štátnym divadlom. Žiaci školy vystupujú napríklad v tanečnom predstavení Rodná zem, M. R. Štefánik a plánovaná je ich účasť aj v ďalších predstavenich.