Tanec

Spoznajte našu výučbu a tanečné štýly

„Tanec je skrytý prejav duše.“

Martha Graham

Americká tanečnica
1894 – 1991

O výučbe

SZUŠ sa riadi učebnými plánmi a osnovami schvalenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pre základné umelecké školy. Vnímajúc tanečnú výučbu odborným a súčasne zábavným a tvorivým spôsobom, presahuje škola svojimi medzinárodnými i domácimi úspechmi štandardné nároky výučby tanca. Jej cieľom totiž nie je len vychovávať amatérskych umelcov, ktorí sa umeniu venujú pre potešenie, ale aj pripraviť budúcich profesionálov pre štúdium na stredných a vysokých umeleckých školách.

Čo pre nás znamená tanec?

Atmosféra tanečného vyučovania je úzko spojená s otázkou jeho podstaty a účelu. Škola zastáva definíciu tanca ako určitej formy výrazu, v rámci ktorého sa využívajú rytmické pohyby tela a väčšinou býva doprevádzaný hudbou. Táto voľná charakteristika, sústrediaca sa na výraz a teda pocit, vlastný vnem a individualitu pohybu, vedie k jeho otvorenému, priateľskému a umelecké myslenie podporujúcemu sprostredkovaniu. Možnosť sebarealizácie a učenia sa bez obáv, robiť chyby a skúšať vlastné hranice, umožňujú rýchly pokrok a rozvíjajú vnútornú motiváciu, disciplínu a ambícióznosť žiakov.

Klasický tanec

Klasický tanec je základom pohybového prejavu pre všetky formy tanečného umenia. Je to najdokonalejšia tanečná technika, ktorá rozvíja koordináciu pohybov a svalstva, silu, zdatnosť, vytrvalosť a napomáha harmonickému fyzickému rozvoju. Osvojovanie si techniky klasického tanca zahŕňa budovanie disciplíny, trpezlivosti, muzikálnosti a ladnosti pohybu. Pozostáva z pedagogickej metódy a techniky ruských tanečníkov a choreografov Agripiny Jakovlevny Vaganovovej a Nikolaja Ivanoviča Tarasova.

 
 

Súčasný tanec

Súčasný tanec sa vyvinul koncom devätnásteho storočia uvoľnením predpísaných noriem baletu. Priekopníčkou súčasného tanca bola Isadora Duncan, ktorá začala svojim slobodným vnímaním pohybu tanečnú revolúciu. Oslobodila sa od doposiaľ prevládajúceho klasického tanca a svojou koncepciou myslenia, pohybu, hudby i kostýmov vyvinula nové formy a postupy v tanci. Súčasný tanec sa dnes používa ako súhrnný pojem, zahŕňajúci napríklad techniky Merce Cunningham, Marty Graham, José Limona alebo džezového tanca. Práve v týchto technikách je dôležitá nielen disciplína a presnosť, ale aj vnútorné porozumenie pohybu, individuálne cítenie a výraz tanečného prejavu.

Ľudový tanec

Ľudový tanec kladie hlavný dôraz na poznávanie tradičnej kultúry ľudového tanca rôznych regiónov Slovenska. Počas ôsmich rokov výučby ľudového tanca žiaci spoznajú osem kultúrnch regiónov Slovenska – Myjavu, Liptov, Horehronie, Goralskú oblasť, Detvu, Šariš, Zemplín a Spiš. Technika ľudového tanca zahŕňa osvojenie si základnej rytmiky ľudovej tradície, výučbu pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia a sprostredkovanie radosti, nasadenia a hravosti pohybu formou folklórnych tradícií.